Wyposażenie strażaków OSP Mogilno w umundurowanie specjalistyczne

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Wyposażenie strażaków OSP Mogilno w umundurowanie specjalistyczne

Wyposażenie strażaków OSP Mogilno w umundurowanie specjalistyczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie informuje o realizacji zadania pn: “Wyposażenie strażaków OSP Mogilno w umundurowanie specjalistyczne” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.
Koszt kwalifikowany: 27 000 zł
Kwota dotacji: 9 953,28 zł

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw

www.wfos.krakow.pl


WSPIERAJĄ NAS