Przedstawiciele OSP we władzach powiatowych

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Przedstawiciele OSP we władzach powiatowych

Przedstawiciele OSP we władzach powiatowych

W sobotę 20.11.2021 odbył się V Zajazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu który odbył się w Podegrodziu. Na początku została podsumowana mijająca pięcioletnia kadencja. Następnie został wybrany nowy zarząd na lata 2021-2026.

Członkiem Prezydium ponownie został wybrany dh Leszek Skowron (OSP Mogilno). Dodatkowo wśród członków zarządu powiatowego znalazł się dh Dawid Ogorzałek (OSP Mogilno) który rozpoczyna drugą kadencję a ponadto został wybrana na członka Komisji ds. Młodzieży, a także po raz pierwszy dołączył do władz powiatu OSP dh Jan Klimek (OSP Siedlce).
W zjeździe uczestniczył również komendant gminny OSP dh Paweł Rola (OSP Mogilno) oraz dh Stanisław Hodorowicz (OSP Janczowa).
 
Prezesem Zarządu Powiatowego ponownie został wybrany dh Paweł Motyka a jego zastępcą zostali: dh Teodor Gargas i dh Antoni Piętka. Na sekretarza wybrano ponownie dh Marka Frączka, a na skarbnika dh Antoniego Barana.
 
Zarząd powiatowy koordynuje działania wszystkich OSP z terenu Nowosądecczyzny zrzeszonych w strukturach Związku.

WSPIERAJĄ NAS