Jednostka Operacyjno–Techniczna

Home > Jednostka Operacyjno–Techniczna

Jednostka Operacyjno–Techniczna

Osoby należące do Jednostki Operacyjno-Technicznej muszą być w wieku od 18 do 65 lat, mieć aktualne badania lekarskie, ukończyć szkolenie jednoetapowe. Celem JOT jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczeniach przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.


WSPIERAJĄ NAS