Zarząd OSP Mogilno

Home > Zarząd OSP Mogilno

Zarząd OSP Mogilno

Zarząd OSP Mogilno
(2021-2026)

Prezes

dh Dawid Ogorzałek

Wiceprezes

dh Karol Chronowski

Naczelnik

dh Paweł Rola

Zastępca Naczelnika

dh Szymon Pres

Skarbnik

dh Katarzyna Mogilska

Sekretarz

dh Magdalena Szczerba-Skowron

Gospodarz

dh Cezary Skowron

Kronikarz

dh Karolina Chronowska

Członek Zarządu

dh Agata Bugara

Komisja Rewizyjna
(2021-2026)

Przewodniczący Komisji

dh Adam Filip

Członek Komisji

dh Dariusz Kiełbasa

Sekretarz Komisji

dh Mateusz Zwolenik

 


WSPIERAJĄ NAS