Inspekcja Gotowości Operacyjnej

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Inspekcja Gotowości Operacyjnej

Inspekcja Gotowości Operacyjnej

20 kwietnia o godzinie 1234  w naszej jednostce została przeprowadzona Inspekcja Gotowości Operacyjnej. W inspekcji wzięło udział  jedenastu strażaków. Oficerowie wydziału Operacyjno-Szkoleniowego sprawdzili dokumentację OSP, przeprowadzili test wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenie praktyczne. Założeniem ćwiczenia praktycznego był pożar traw i altanki przy parkingu. Druhowie zabezpieczyli teren działania, rozwinęli linię główną z dwoma liniami gaśniczymi oraz podali prąd wody w natarciu. Zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz taktyką prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. 

Po zakończonej kontroli nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą


WSPIERAJĄ NAS