Jednostka Operacyjno-Techniczna wzmocniona nowymi ratownikami

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Jednostka Operacyjno-Techniczna wzmocniona nowymi ratownikami

Jednostka Operacyjno-Techniczna wzmocniona nowymi ratownikami

30 października w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków-ratowników. Wśród absolwentów znaleźli się również trzej strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie.

Kurs trwał 133 godziny i obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W jego trakcie uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania roli strażaka.

W ramach egzaminu praktycznego strażacy musieli zademonstrować swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Po zaliczeniu egzaminu wszyscy uczestnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar, co oznaczało ich przyjęcie do grona strażaków.

W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAM
czynnie uczestniczyć
w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,
BYĆ ZDYSCYPLINOWANYM
członkiem ochotniczej straży pożarnej,
dbałym o jej godność,
OFIARNYM I MĘŻNYM
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Z naszej jednostki kurs ukończyli:

  • dh Karolina Smaga
  • dh Rafał Poręba
  • dh Nikodem Siedlarz

Nowi strażacy będą teraz mogli wspierać działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych.


WSPIERAJĄ NAS