Jubileusz 75-lecia naszej jednostki [ZDJĘCIA]

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Jubileusz 75-lecia naszej jednostki [ZDJĘCIA]

Jubileusz 75-lecia naszej jednostki [ZDJĘCIA]

Dnia 19. września odbył się uroczysty Jubileusz 75-lecia naszej jednostki. Wyjątkowe święto rozpoczęło się od przemarszu z remizy do kościoła parafialnego, następnie została odprawiona Msza Święta.

IMG_7754
Msza Święta w intencji wszystkich członków OSP Mogilno.
IMG_7890
Przemarsz z kościoła na plac apelu.

Na początku dowódca uroczystości dh Paweł Rola złożył meldunek dh Pawłowi Motyce – Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu. 

IMG_7980
Przegląd pododdziałów – dh Paweł Motyka w asyście dh Pawła Roli.

Po przywitaniu pododdziałów poczet flagowy udał się do masztu aby zamocować i podnieść flagę państwową przy granym przez orkiestrę Hymnie Polski.

IMG_8001
Poczet flagowy: dh Dariusz Kiełbasa (flagowy), dh Marcin Kiełbasa (asystujący), dh Maciej Kiełbasa (dowódca pocztu).
Orkiestra Dęta OSP Mogilno której kapelmistrzem jest dh Mateusz Główczyk.

Dh Dawid Ogorzałek – Prezes OSP Mogilno – wraz z Małgorzatą Skoczeń – Dyrektor Szkoły w Mogilnie – przywitali zaproszonych gości. Później dh Karolina Chronowska odczytała skróconą Historię OSP Mogilno. Po niej nastąpiło wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla pożarnictwa dla Jednostki.

Wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla pożarnictwa dla Jednostki za 75 lat.
Prezentacja odznaczenia przez Poczet Sztandarowy OSP Mogilno. Poczet Sztandarowy: dh Michał Konicki (asystujący), dh Cezary Skowron (sztandarowy), dh Piotr Buchowicz (dowódca sztandaru).
Poświęcenie samochodu przez ks. Emila Myszkowskiego – proboszcza parafii Mogilno.
Uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu na ręce dh Szymona Presa – zastępcy naczelnika – oraz dh Mateusza Zwolenika – kierowcy.
Próba techniczna pojazdu, polegająca na uruchomieniu świateł alarmowych, sygnałów dźwiękowych i silnika pojazdu.

Później zostały wręczone następujące odznaczenia:

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • Złoty Medal: Druh Cezary Skowron
 • Srebrny Medal: Druh Paweł Rola
 • Brązowy Medal:
 • Druh Michał Konicki
 • Druh Szymon Pres
 • Druh Adam Filip
 • Druh Dariusz Kiełbasa
 • Druh Piotr Buchowicz
Wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.

Odznaka Strażak Wzorowy:

 • Druhna Marta Kiełbasa
 • Druhna Anna Filip
Wręczenie Odznaki Strażak Wzorowy.

Odznaka “Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej”:

 • Druh Skowron Leszek
 • Druh Stefan Sikoń
 • Druh Andrzej Zieleń
Odznaczeni odznaką “Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” wraz z dh Pawłem Motyką i dh Dawidem Ogorzałkiem.

Zostały wręczone również pamiątkowe statuetki za zaangażowanie na rzecz Orkiestry OSP Mogilno:

 • Druhna Agata Bugara
 • Druhna Martyna Bacia
 • Druh Krystian Górka
 • Druh Piotr Pęksa
Wyróżnieni członkowie Orkiestry Dętej OSP Mogilno.

Za pomoc i zaangażowanie w zdobycie nowego samochodu bojowego został wręczony upominek dla Wójta Gminy Korzenna.

Wręczenie upominku od jednostki dla Wójta Gminy Korzenna.

Następnie głos został oddany naszym zaproszonym gościom. Obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP – Barbara Bartuś, Senator RP – Wiktor Durlak, Prezes ZOSP RP w Nowym Sączu – Paweł Motyka, Wójt Gminy Korzenna a zarazem Prezes ZOSP RP w Korzennej – Leszek Skowron, Proboszcz parafii Mogilno – Emil Myszkowski, Strażacy i Poczty sztandarowe jednostek: OSP Wojnarowa, OSP Lipnica Wielka, OSP Krużlowa Wyżna, OSP Siedlce, OSP Korzenna Centrum, OSP Janczowa, OSP Jasienna, OSP Paszyn.

Na zakończenie pododdziały zostały wyprowadzone z placu uroczystego apelu.

Kompania honorowa na czele z dowódcą dh Jakubem Przychockim.
Poczty Sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek wraz z dowódcą dh Łukaszem Kożuchem.

Skrócona Historia OSP Mogilno

Tradycja Ochotniczej Straży Pożarnej na ziemiach wsi Mogilno sięga w odległe czasy. Chociaż powstanie OSP w Mogilnie jako zorganizowanej służby przypada na rok 1946, to już na długo wcześniej miejscowa społeczność podejmowała działania, mające na celu obronę i walkę z pożarami oraz innymi kataklizmami. Głównym inicjatorem powstania tej organizacji był ówczesny sołtys wsi Mogilno Michał Kita, przy współpracy z Feliksem Jasińskim, Janem Kożuchem, Władysławem Dwojakiem i Józefem Dwojakiem.

 Pierwsza remiza strażacka została zbudowana z desek w 1958 roku w czynie społecznym na działce zakupionej przez wieś. Do budowy murowanej remizy przystąpiono na początku lat 70, oddano ją do użytku w 1974 roku, a w 1975 jednostka dostała nowy konny wóz strażacki.

W latach 1992-1997 działała męska i żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, założona przez Juliana Pawlikowskiego. W 2008 roku została powołana na nowo a opiekunem został druh Paweł Rola. Młodzież sukcesywnie poznaje zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, wyrabia w sobie poczucie odpowiedzialności, opanowania oraz dyscypliny.

W 2005 roku jednostka otrzymała pierwszy używany lekki samochód pożarniczy na podwoziu Mercedesa, a w 2013 pierwszy średni  samochód, który został przekazany od jednostki OSP Jasienna. 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie powstała w 2009 roku z inicjatywy ówczesnego zarządu OSP Mogilno oraz wójta Gminy Korzenna – Leszka Skowrona. Dzięki łaskawości śp. ks. Prałata Leszka Kozioła oraz obecnego proboszcza naszej parafii ks. Emila Myszkowskiego na początku istnienia próby odbywały się w starym kościele w Mogilnie, później zostały przeniesione do salki parafialnej.

W 2011 roku z okazji 65 lecia jednostki druhowie ufundowali Sztandar. Po poświęceniu uroczyście przekazano go w ręce strażaków.

Ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku w 2014 roku nowej remizy.

W 2015 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przy tej okazji na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy lekki samochód pożarniczy.

W 2016 roku niespodziewanie odszedł od nas Komendant Gminny, Prezes oraz nasz przyjaciel druh Szczepan Sikoń,  to On zawsze powtarzał nam, że w straży nie jest najważniejszy sprzęt lecz ludzie, którzy powinni być jak rodzina.

Dziś spotykamy się świętując Jubileusz 75 lecia OSP Mogilno. Cieszymy się że dzięki staraniom  Wójta Gminy Korzenna – Pana Leszka Skowrona, Prezesa druha Dawida Ogorzałka oraz Naczelnika druha Pawła Roli staliśmy się dumnymi posiadaczami pierwszego w gminie, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Renault D16.

opracowała dh K. Chronowska


Galeria
fot. dh K. Chronowska

 


WSPIERAJĄ NAS