Otwarcie boiska do siatkówki plażowej i parkingu przy remizie OSP

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Otwarcie boiska do siatkówki plażowej i parkingu przy remizie OSP

Otwarcie boiska do siatkówki plażowej i parkingu przy remizie OSP

3 marca 2024 roku o godzinie 16:30, obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska do siatkówki plażowej, które stało się nie tylko miejscem sportowej rywalizacji, ale także symbolem wspólnoty i zaangażowania społecznego. Uroczystość otwarcia zgromadziła liczne grono ważnych gości, w tym Wójta Gminy Korzenna Pana Leszka Skowrona, Proboszcza Parafii Mogilno księdza Emila Myszkowskiego, Radnego Powiatu Nowosądeckiego Pana Piotra Ogorzałka, Radnych Gminy, Sołtysów Wsi, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń oraz mieszkańców Parafii. 

Nowe boisko do siatkówki plażowej oraz przyległy parking to rezultat współpracy strażaków z Księdzem Proboszczem. To właśnie On, przekazał działkę na użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, umożliwiając tym samym powstanie tego nowoczesnego obiektu sportowego. Projekt został z sukcesem złożony do lokalnej grupy działania “Na Śliwkowym Szlaku”, co pozwoliło na uzyskanie wsparcia finansowego i logistycznego. Jednakże, w trakcie realizacji zadania, pojawiły się nieprzewidziane prace. Wójt gminy Korzenna, będąc świadomym ważności tego przedsięwzięcia, podjął decyzję o sfinansowaniu dodatkowych prac.

Niezwykle ważnym momentem podczas otwarcia było poświęcenie, co stanowiło symboliczny akt oddania tego miejsca pod opiekę. Następnie, Wójt Gminy, Ksiądz Proboszcz i przedstawiciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dokonali oficjalnego przecięcia wstęgi, otwierając boisko dla wszystkich miłośników siatkówki plażowej. W trakcie uroczystości nie zabrakło też gestów wdzięczności. Wójtowi Gminy skierowano serdeczne podziękowania za jego zaangażowanie, przychylność oraz pomoc. Jako wyraz wdzięczności, otrzymał pamiątkową piłkę, która będzie stanowiła symbol jedności mieszkańców. 

Nowe boisko do siatkówki plażowej w Mogilnie to nie tylko obiekt sportowy, ale przede wszystkim dowód na to, jak siła wspólnoty i pasja lokalnych liderów mogą przekształcić marzenia w rzeczywistość. To miejsce, które nie tylko umożliwi aktywność fizyczną, ale również stanie się przestrzenią integracji i spotkań dla wszystkich.

fot. OSP Mogilno


WSPIERAJĄ NAS