Podsumowanie 2022 roku oraz wręczenie odznak MDP

Home > Aktualności > Z życia jednostki > Podsumowanie 2022 roku oraz wręczenie odznak MDP

Podsumowanie 2022 roku oraz wręczenie odznak MDP

W sobotę 11.02.2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok. Swoją obecnością zaszczycili nas Wspaniali Goście m.in.:
Radna Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu a zarazem Prezes ZOSP RP w Nowym Sączu – st. bryg. Paweł Motyka, Członek Prezydium Zarządu Powiatowego a zarazem Wójt Gminy Korzenna – Leszek Skowron, Proboszcz Parafii Mogilno – Ks. Emil Myszkowski, Radni Powiatu Nowosądeckiego – Franciszek Kantor i Piotr Ogorzałek, Zastępca Wójta Gminy Korzenna – Krzysztof Ogorzałek, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół a także przedstawiciele różnych stowarzyszeń i środowisk.

Zebranie prowadził Prezes jednostki – dh Dawid Ogorzałek, który podczas przedstawiania sprawozdania z działalności wymienił liczne sukcesy i osiągnięcia które były zasługą naszej jednostki w zeszłym roku.

Sprawozdanie z działań ratowniczych jakie podejmowała jednostka przedstawił Naczelnik  – dh Paweł Rola, a sprawozdanie finansowe i plan finansowy na bieżący rok przedstawił dh Katarzyna Mogilska – Skarbnik.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarząd OSP Mogilno jednogłośnie otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

W trakcie zebrania zostały wręczone odznaki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesa ZOSP RP w Nowym Sączu – dh Pawła Motykę oraz Prezesa OSP Mogilno – dh Dawida Ogorzałka.

Złotą odznakę MDP otrzymali:

Kinga Skowron
Julia Giza
Faustyna Kazana
Karolina Smaga
Aleksandra Chronowksa
Patrycja Mogilska
Natalia Szlag
Kamil Smaga
Michał Ogorzałek
Mateusz Kiełbasa
Wojciech Fyda
Krzysztof Smaga
Sebastian Bacia


Srebrną odznakę MDP otrzymali:

Magdalena Mogilska
Michał Pałubiak
Bartłomiej Szlag
Szymon Marek
Adrian Szlag
Jakub Baran


Brązową odznakę MDP otrzymali:

Magdalena Zwolenik
Kamil Zwolenik
Jakub Zwolenik
Jan Sołdra
Tomasz Fyda
Łukasz Baran
Jakub Gągola
Filip Pałubiak

Gdy przyszedł czas na dyskusję, występując, zaproszeni Goście chwalili druhny i druhów za podejmowanie wszelkich inicjatyw i otwartość na współpracę z różnymi środowiskami a także gratulowali licznych sukcesów jakie osiągnęła jednostka i życzyli wszelkiej pomyślności w obecnym roku.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną biesiadę strażacką.

Dziękujemy wszystkim strażakom, którzy włączyli się w przygotowanie zebrania.


WSPIERAJĄ NAS